Oprava sociálního zařízení kabin.

08.11.2019 09:10

Zastupitelstvo Ústeckého kraje částečně schválilo naší žádost o investiční dotaci na rekonstrukci sprch a záchodů na našich kabinách. Tato dotace nepokryje veškeré náklady a tak se musíme pro nás dost velkou částkou na rekonstrukci podílet. 

Předpoklad : uzavření smlouvy s ÚK - 11/2019

                     uzavření smlouvy s dodavatelem - 11/2019

                     zahájení oprav - 12/2019

                     ukončení oprav - 2/2020

Během rekonstrukce nebude možné využívání kabin.