Valná hromada OFS

30.12.2020 06:27

Odložení termínu zasedání valné hromady OFS Ústí nad Labem

 

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady v původním termínu (11.1. 2021) rozhodl VV OFS Ústí nad Labem tak, že se termín zasedání odkládá na 15.2. 2021 od 17.00 hodin (Velká Hradební 52, Ústí nad Labem, restaurace Srdcovka).

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání.

 https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/292?recordId=42286

Mgr. Michal Kapoun, sekretář OFS Ústí nad Labem

Ing. Josef Zitko, předseda OFS Ústí nad Labem